Fokken binnen de CockerSpanielClub

 

De fokkers standaard (ontleend aan Engeland)

Hier volgen de gulden regels voor het fokken van rashonden. Wij bevelen als CockerSpanielClub onze fokkers aan volgens deze standaard te fokken. En wij hopen dat bij ons aangesloten leden zich naar eer en geweten bij deze regels aansluiten.

Variatie handhaven in de genenpool

Fokkers dienen het belang van een gevarieerde genetische diversiteit binnen het ras waarmee zij fokken.

Gezonde fokdieren

Fokkers gebruiken alleen gezonde honden voor hun fokkerij. Het is aan de fokkers om met grote zorgvuldigheid vast te stellen of een dier ingezet voor de fokkerij voldoet aan de gezondheidseisen. Dit geldt op zowel het psychische, anatomische als fysiologische vlak, en naar de regels die binnen een ras worden gesteld.

Verantwoordelijkheid voor gefokte dieren

De fokker zorgt voor een goede condities waaronder pups worden gefokt. Zolang de pups in eigendom zijn, en onder de zorg vallen van de fokker, dient de fokker garant te staan voor een goede omgeving waarin de pups zowel psychisch als lichamelijk tot wasdom kunnen komen.

Uitsluiten fokdieren

Fokkers dienen honden uit te sluiten met aandoeningen als ongewenste karakters, doofheid, blindheid, anatomische fouten als niet kunnen bewegen, het hebben van een hazenlip of aandoeningen aan de ruggenwervel of de kaak, aandoeningen van het geslachtsorgaan en de vruchtbaarheid betreffende, ongewenste vacht- of oogkleuren.

Melding doen van fouten

Fokkers, aangesloten bij de FCI, verplichten zich erfelijke aandoeningen te melden aan hun (ras)vereniging in het betreffende bij de FCI aangesloten land. Verenigingen verplichten zich een administratie bij te houden van deze defecten in de fokkerij. Bovendien verplichten fokkers en (ras)verenigingen zich tot het samen trachten uit te fokken van erfelijke aandoeningen en spannen zij zich daarvoor in.