Jacht met de Engelse Cocker Spaniel

 

Zoals zoveel in Nederland bekende en geliefde rassen, zijn spaniels van origine gefokt voor de jacht. Nu is de hond voor vele mensen een huisgenoot, die aangepast is aan de sfeer en de regels van het gezin, maar in vroeger tijden hadden honden een functie en moesten zij nut hebben voor de mens. Een hond houden kostte namelijk geld, en behalve voor de zeer rijke mensen die zich honden konden permitteren voor de aardigheid, moesten honden letterlijk werken voor hun brood.

                                                                        

De jacht kent vele aspecten, zoals het wild opdrijven, het aangeschoten wild terughalen, wild stellen, wild zoeken en wat al niet. En voor elk van die aspecten van de jacht werd een bepaalde hond gefokt en via selectie tot specialist op dat gebied gemaakt.

Onze lieftallige en kleine huisgenoot Engelse Cocker, met de leuke oren, het vertederende smoel en de opgeruimde inborst, is lang geleden voor speciale doeleinden gefokt om te helpen bij de jacht. Niet alleen het uiterlijk is daardoor en daarvoor belangrijk geweest, ook het karakter en omgang met mens en dier zijn eigenschappen geweest waarop het ras is opgebouwd en waartoe het in de loop der jaren is geëvolueerd. Gelukkig zien wij in ons ras nog tekenen en de bekende passie terug, die te herleiden is tot de oorspronkelijke afkomst.

Onvermoeibare activiteit

In 1902 legt de Engelse Spaniel Club de rasstandaard vast. Volgens deze rasstandaard is de Cocker Spaniel een hond met grote kracht, uithoudingsvermogen en onvermoeibare activiteit: attent en vol interesse voor alles wat er in zijn omgeving gebeurt. Hij is vrolijk van aard met een altijd kwispelende staart, die een voor een Cocker typische levendige beweging laat zien, in het bijzonder als hij wild op het spoor is. Hij heeft geen angst voor zware dekking (bramen, duindoorns, etc.). Hij is zachtaardig, aanhankelijk, maar toch vol energie en uitbundigheid.
In 1906 werd de eerste Nederlandse Spaniel Club opgericht, wiens activiteiten hoofdzakelijk waren gericht op het veldwedstrijd werk. De latere Nederlandse Spaniel Club werd opgericht in 1926. Inmiddels heeft de fokker en een pupkoper de mogelijkheid te kiezen voor meerdere rasverenigingen voor de Engelse Cocker Spaniel. Zoals onze vereniging, opgericht 5 november 2009.

Aanvankelijk werd er alleen geselecteerd op werkeigenschappen, later begon men meer op het uiterlijk te letten, waarbij helaas de werkeigenschappen steeds meer uit het oog werden verloren.

Hedendaagse Cocker

Als men het nu over de Cocker Spaniel heeft wordt meestal het show-gefokte type beschreven met lange, laag aangezette oren en een lange beharing. Dit type wijkt af van het werk-gefokte type: de vacht is veel korter, de oren zijn hoger aangezet, de ogen liggen dieper. Dit werktype is dan ook meer ingesteld op werken in extreem zware dekking en dit type Cockers zien wij dan ook het meest in het jachtveld en op veldwedstrijden. Van de jagende Cocker wordt in het veld verwacht dat hij zelfstandig onder het geweer jaagt, het wild flusht (opstoot) en na het schot het wild op het land of uit water apporteert. Omdanks zijn geringe afmetingen apporteert hij alle soorten klein wild, zoals haas, konijn, fazant, duif of eend. De Cocker heeft een eigen stijl van jagen, die enigszins verschilt met die van de Engelse Springer. De Cocker jaagt minder ruim en doorgaans preciezer. Bovendien is hij door zijn handzame formaat in het voordeel in erg zwaar terrein. Zij zijn goed trainbaar en werken graag voor de baas. Een goed werkende hond is een lust voor het oog.

Twee types: showhonden en werkhonden

Hoewel beide types Cocker Spaniel zijn en in grote lijnen volgens dezelfde rasstandaard moeten worden gefokt ziet men toch best veel verschil in exterieur en karaktereigenschappen. Zo staan zij beiden ook te boek als jachthond, maar bij veel showhonden is er weinig meer van jachteigenschappen terug te vinden en deze zullen (zeer waarschijnlijk) nooit een kwalificatie Zeer Goed op een Nederlandse veldwedstrijd halen. Andersom is het voor een echte werkhond tegenwoordig bijna onmogelijk om een Zeer Goed op een tentoonstelling te halen. Dit wordt echter wel als eis gesteld wil de werkhond in aanmerking komen om Nederlands Werkkampioen te worden. Van de showhond wordt daarentegen niet gevraagd een Zeer Goed op een Nederlandse Veldwedstrijd te behalen om shomkampioen te kunnen worden. Het is jammer dat er bij een en hetzelfde ras zo met twee maten wordt gemeten.

Dual-purpose honden

Daarnaast zijn er nog de zogenaamde "Dual-purpose" honden die voor twee doeleinden (show EN jacht) worden gefokt. Het zijn showhonden waar de jachteigenschappen nog niet helemaal uitgefokt zijn en eigenlijk zijn dat de honden die het beste en meest volledig aan de rasstandaard voldoen. Maar in de praktijk ziet met ook hier weer verschillen met de werkhonden, die makkelijker trainbaar zijn, beter apporteren, minder haar hebben wat bij het werk in zware dekking bijzonder nuttig is, en zo worden de showgefokte werkhonden als het ware door het jagen op zich ook weer uitgeselecteerd. Men ziet deze honden o.a. in België, vrij veel in Frankrijk en in nog meer landen waar honden om showkampioen te kunnen worden wel een werkkwalificatie op een veldwedstrijd moeten halen. Van de dual-purpose honden die hier in Nederland rondlopen komen de meesten uit Frankrijk.

                           

Jachtdiploma

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (voorheen KNJV) geeft drie diploma's:

- Het lichte C-diploma, voor eenvoudige gehoorzaamheidsproeven.

- Het B- diploma, apporteren te land en in het water

Het zware A-diploma, waarbij de hond wordt geleerd zich op afstand te laten dirigeren.

ORWEJA (Organisatie Werkende Jachthonden) kent ook nog een aantal extra proeven, waaronder de MAP (meervoudige apporteer proeven) en de Olympische Spelen voor Jachthonden (NIMROD), waarvoor voorjagers uitgenodigd worden op basis van hun behaalde resultaten in het achterliggende jaar, jaarlijks te bezichtigen in november.

Zie voor meer informatie ook de Koninklijke Jagersvereniging-site: www.jagersvereniging.nl

Niet alle honden zijn geschikt om getraind te worden voor de jacht.

Opdrijvende jachthonden

De spaniels behoren tot de opdrijvende jachthonden. U herkent waarschijnlijk in uw eigen Cocker nog wel de lust om een bosje in te duiken en wild op te stoten. Voor dit opstoten en uitjagen van wild zijn de Cockers ooit geselecteerd en gefokt.

Bronnen

Kijk ook eens op de onderstaande websites:

http://wbesusterengraetheide.nl/

http://www.jagersvereniging.nl/

http://www.canis.nl/

http://www.jachthondentraining.com/