Flyball

 

Flyball is een teamsport waarbij vier honden om de beurt over vier hindernissen naar een toestel rennen. In dit toestel zit een tennisbal. De hond laat met een druk van de voorpo(o)t(en) de bal uit het toestel springen en moet de bal zo vlug mogelijk naar de baas brengen. Daarbij gaat hij natuurlijk terug over de schansen. De hond moet met de bal over de start/finishlijn zijn vooraleer de volgende hond over de start/finishlijn mag gaan. Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen worden de honden dan ook getraind om neus-aan-neus op de start/finishlijn met elkaar te wisselen. Helaas levert een te snelle wissel een rode lamp op. Deze hond moet opnieuw lopen. Andere fouten zijn: te vroeg starten, balverlies, naast de schansen lopen, storen bij het andere team.

De honden hoeven niet te vertrekken vanaf de start/finishlijn. Om op volle snelheid te lopen aan de start/finishlijn wordt de hond enkele meters voor de start opgestuurd. Dit noemt men de "vliegende start". Training, inzicht en concentratie zijn vereist om een vliegende start te combineren met een goede wissel op de startlijn.

De hoogte van de schansen is minumum 17,5 cm en maximum 35 cm. Deze hoogte is afhankelijk van de schouderhoogte (schofthoogte) van de hond minus 10 cm. De race wordt gelopen op de schanshoogte van de kleinste deelnemende hond. Dit wil zeggen dat de kleinste hond in een team de spronghoogte voor het team bepaalt.

       

Het team

Elk team bestaat uit zes honden, waaronder vier basishonden en twee reservehonden. Deze mogen gedurende een wedstrijd om praktische of strategische redenen gewisseld worden. De coach van het team zorgt voor de opstelling en instructies tijdens de wedstrijd. De ballader staat achter het toestel en zorgt ervoor dat er telkens een nieuwe bal klaarzit voor de volgende hond.

De wedstrijd

In een wedstrijd racen twee ploegen tegen elkaar. Het team waarvan de vier honden het eerst foutloos binnenkomen wint die run. Een race bestaat uit drie (best of three) of vijf (best of five) runs, afhankelijk van de organisatie. Na de voorrondes wordt de dubbele afvalrace gespeeld. Met andere woorden; de winnaar van de race gaat verder in het tornooi. Een team dat twee races verliest is uitgeschakeld.

Reglementen

De schansen en het apparaat staan steeds op dezelfde afstand zoals vastgelegd in de officiële reglementen van het BFB (van start- tot finishlijn ongeveer 31 meter). Aan de start/finishlijn staat het EJS (elektronisch jureting systeem). Dit systeem kan tot op 1/100 van een seconde de winnaar van een run aanduiden. Fouten worden aangetoond door het oplichten van lampen, zoals bijvoorbeeld bij een valse start, een te vroege wissel, een hond die naast de schansen loopt, enz... De hoofdscheidsrechter leidt de wedstrijd in goede banen.

    

Flyball is fun

Flyball lijkt op zich heel eenvoudig maar om tot wedstrijdniveau te komen is toch heel wat vereist. Hier kan winnen of verliezen bepaald worden door 1/100 van een seconde. Conditie, teamspirit en enthousiasme van hond en geleider zijn dan ook onontbeerlijk. Maar flyball is vooral fun en kan aangeleerd worden aan elke hond die graag apporteert en een basisgehoorzaamheid achter de rug heeft.

Met toestemming van Paul De Schrijver gepubliceerd